nedeľa 30. mája 2010

1. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
2. Každý má právo vyjádřit své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
3. Cenzura je nepřípustná.
(Listina základních práv a svobod, oddíl druhý, Politická práva, článek 17.)


14.01.2013 začal vysielať
www.slobodnyvysielac.sk
ktorý si môžete naladiť - TU - alebo spustiť cez FREE PROGRAM


Prečo táto stránka vznikla? Jeden z dôvodov je, že týchto zopár sionistických vlastníkov, ktorý vlastnia médiá, buď printové, rozhlasové alebo TV spoločnosti, v záujme politickej korektnosti, klamstiev a podvodov, upravujú verejnú mienku v prospech svojich záujmových skupín, pracujúc pre rovnako zmýšľajúce vlády, pre podporu ich celosvetového terorizmu a dobyvačno-vykorisťovacích vojen. Najlepšie to vystihol tento pán a jeho krátka reč ani po mnohých rokoch, nič nestratila na aktuálnosti...

John Swinton (12. decembra 1830 - 15.decembra 1901, pozoruhodný novinár, ekonóm a rečník), bývalý šéf zaměstnanců New York Times byl jedním z nejoblíbenějších lidí od novin v New Yorku. John byl požádán, aby pronesl přípitek před New York Press Club. Když to udělal, učinil velmi důležité a odhalující prohlášení. 
Následuje jeho doslovná citace:
„V současné době v Americe neexistuje taková věc jako je nezávislý tisk. Víte to stejně dobře, jako já. Není mezi vámi ani jeden novinář, který by se odvážil upřímně vyjádřit svůj názor. Víte předem, že kdyby to udělal, nikdy by se to neobjevilo v tisku. Jsem týdně placen za to, že své upřímné mínění nezveřejňuji v novinách, pro něž pracuji. Vy ostatní jste placeni za stejnou věc a kdo z vás by byl tak pošetilý, aby napsal svůj upřímný názor, brzy by se ocitl na ulici a hledal by jiné zaměstnání. Kdybych dovolil, aby se v jenom čísle mých novin objevil můj poctivý názor, do dvaceti čtyř hodin bych přišel o místo. Prací žurnalistů je zabíjet pravdu; bezostyšně lhát; překrucovat pravdu; plazit se u nohou mamonu a prodávat svou vlast a svou rasu za svůj denní chléb. Vy i já víme, že věřit v nezávislost tisku je bláznovství. Jsme nástroji a vazalové bohatých mužů. Jsme skákající tajtrlíci, oni tahají za drátky a my tancujeme. Naše talenty, naše možnosti a celé naše životy jsou vlastnictvím těchto mužů. Jsme intelektuální prostituti.“
(zdroj: http://www.answers.com/topic/john-swinton-journalist)

Takže, aby bolo jasné, kto nám tu vymýva mozgy, pozri = > Nadvláda židov v médiách

Ralph Waldo Emerson svojho času povedal, že "demokracia je vláda tyranov korigovaná novinármi." My sme to dotiahli do stavu, kedy sa mnoho novinárov na vláde tyranov už aj podieľa. Obávam sa, že toto spojenie je proti občanom už príliš silné a že platí výrok Georgea Bernarda Shawa, že "demokracia je posledným trikom tyranie ".Výborná stránka, plná politicky nekorektných informácií, ktoré by ste v židovských TV, ako  TV Narkóza a TV HNOJ" márne hľadali: novšie http://wertyzreport.com/ a staršie www.jedenacteho-zari.7x.cz

KNIHY PRAVDY ... sú to knihy zozbierané po internete (z mnohých stránok, ktoré dnes už sú nefunkčné), o ktorých možno neviete, že existujú, nakoľko "demokracia" nám ich nedovolí čítať, lebo nemáme právo na pravdivé a slobodné informácie, nemáme právo na vlastný úsudok a nemáme právo vedieť, čo robia vyvolení (Slobodomurári, Illumináti), ktorých jediný ciel na zemi je Nový Svetový Poriadok - New World Order.
Policajný štát, kde nebude žiadna sloboda slova, pohybu, myslenia, ale dôsledná kontrola našich očípovaných životov...
Pozrite na LINK
Ďalšie videá -
LINKNa SK vznikla 21.03 2009 http://www.vls.sk/ slobodomurárska lóža, stačí si kliknúť na odkaz a hneď sa dozviete, aký majú program a ciele, kde sídlia atď.
Majú nejaké tajné plány, o ktorých my nemôžeme vedieť? To určite nie! Však v médiách a na verejnosti sa lóže prezentujú ako humanistické organizácie podporujúce školy, škôlky alebo nemocnice, ktoré nerobia nič protištátne, nepripravujú prevrat, jednoducho sú to občianske združenia, ako každé iné.
Ale popravde, o čom a čím sa zapodieva slobodomurárstvo, sa môžete dozvedieť aj z týchto nižšie uvedených kníh. Napríklad na americkom kontinente je prvá veľká lóža slobodomurárska pozostávajúca iba zo židov a pre židov B'nai B'rith link, je poprepletaná s desiatkami iných (neskutočne zbytočných) židovských organizácií po celom svete (napr. ADL - Ohováračská Liga), ktoré pod záštitou humanity, ochrany, pomoci, multikulturalizmu ničia národné dedičstvá suverénnych štátov v každej oblasti do ktorej sa dostanú, prisajú ako pijavice a ktorých sa už nemožno zbaviť, lebo práve tu sa začína ich doživotný parazitizmus. Tak isto naša "vyvolená" premiérka Iveta Karafiátová - Rapičová sa chodí vzdelávať do tohto krúžku obrezaných satanistov.

Čo spája našu alkoholičku - slobodomurárku Ivetku s nórskym teroristom Breivikom??
Veľmajster nórskej lóže slobodomurárov Ivan A. Skar oznámil (v súvislosti s medializovanou správou, že útočník Anders Behring Breivik bol členom lóže), že na základe udalostí, ktoré sa stali bol Anders Behring Breivik s okamžitou platnosťou z lóže vylúčený, pretože čin, ktorý spáchal nie je zlúčiteľný s hodnotami, ktoré členovia lóže vyznávajú. LINK
Obaja vyznávajú rovnaké hodnoty, aj keď to každý prevádza iným, im vlastným spôsobom a to zabíjanie ľudí vo vlastnej krajine. Breivik to spravil v jeden deň, Radičová so svojou vládou má na to celé 4 ročné obdobie. Kto z nich spraví väčšie škody a spácha viac zločinov proti ľudskosti??? Odpovedzte si sami...
DOZVIETE SA PRAVDU, KTO TO SKUTOČNE SPÁCHAL A JEHO POZADIE
Tak a sme v sračkách až po uši, čo sa týka €uroBLVAL-u a najmä voliči politických sránd SDKU a SMER, ktorí sa navzájom obviňovali v diskusiách, kto najviac nakradol, kto najviac sprivatizoval, kto najviac zadĺžil...niečo podobné, ako keď zlodej kričí, chyťte toho zlodeja! No budú si musieť podať ručičky a zmieriť sa medzi sebou, už žiadne, Lebo Fico... a pod. Konečne sa v parlamente ukázalo, ako to naozaj SDKU a SMER okrem iných strán, myslia so Slovenskom. Obom ide hlavne o to, ako sa čo najlepšie nabaliť a po nás potopa, lebo my už budeme za vodou... Takže najväčšie zlodejské strany Slovenska sa spojili, aby dokonali úplné zdevastovanie suverenity Slovenska.
A to SDKU pre voľbami mala plnú hubu (okrem hnilých zubov) neprivatizovania alebo tu, nezvyšovania daní a SDKÚ–DS hovorí NIE pôžičke Grécku!
Čo už chceme od takej klamárky, že? A drbnutí ľudia jej naďalej veria, možno je to tým, že sú rovnakí klamári...

Já podepsaný – píše Emil Zola - kdysi velmistr Stolce a současně někdejší velekněz (hierophant), velmistr a „Super-Compthur“ a zakladatel zednářské lóže v Egyptě, prohlašuji tímto listem, že jsem byl 30 let členem zednářské sekty, dvanáct let velmistrem tohoto řádu a měl jsem dosti času, abych od základu poznal přesně záměry a názory řádu. Svobodní zednáři se vydávají za čistě filantropickou, filosofickou a liberální instituci, které jde údajně o pravdu a pokrok morálky a jejímž předmětem pozornosti je věda, umění a dobročinnost. Předstírá jistotu, že se chová se stejnou tolerancí vůči rozličným náboženským vyznáním a že o otázkách náboženství a politiky se na jejich zasedáních nediskutuje. Mimoto řád předstírá, že svobodné zednářství není náboženskou sektou, nýbrž chrámem spravedlnosti, milosrdenství a blíženecké lásky. V protikladu k tomu prohlašuji, že svobodné zednářství vůbec není tím, za co se vydává. Nic z toho, co se v jeho zákonech a rituálech vyskytuje jako dobro, nesouhlasí se skutečností. Řeč o zdánlivě praktikovaných ctnostech jako milosrdenství, spravedlnost a láska jak v lóžích, tak v srdcích svobodných zednářů je pouhý žvást, neboť tyto ctnosti zde nejsou k nalezení, naopak, tyto ctnosti jsou zednářům zcela cizí – až na určité výjimky – a vůbec se neuvádějí do praxe.

Pravda nemá ve svobodném zednářství vůbec místo, je bratřím lóží zcela cizí. V řádu svobodných zednářů panuje lež, která se ničeho nezalekne. Pod zdánlivým pláštíkem pravdy panuje podvod a zlovolnost, která spoutává lehkověrný a povrchní lid. Zdůrazňuji, že svobodné zednářství je náboženská sekta, jejímž cílem je zničit všechna existující náboženství, aby sama zaujala jejich místo a vrhla svět do antického modlářství. Dnes, když jsem 30 let žil v tomto bludu, jsem o tom dokonale přesvědčen, neboť jsem poznal, k čemu byl systém svobodného zednářství vytvořen, protože sám jsem toto učení šířil a přiváděl jsem druhé k tomu, aby je rovněž šířili, a tak mě velké řady lidí následovaly na cestu bludu, čehož upřímně lituji. Když mě nyní Bůh osvítil, uvědomuji si celé toto zlo, které jsem způsobil. Proto se zříkám svobodného zednářství a ruším svou solidaritu s ním a před církví s lítostí odvolávám své bludy. Prosím Boha o odpuštění za všechno zlo, které jsem způsobil svým příkladem v době, kdy jsem patřil k řádu svobodných zednářů, a prosím za odpuštění našeho nejvyššího pastýře Lva XIII. i všechny ty, které jsem zatáhl do bludu. 
V Římě 18. dubna 1896. Emil Zola

Poznáte stránky  necenzurované.stránky p. Pavlíka?
 Ak nie, tak je to Vaša jedinečná možnosť dozvedieť sa o slovenských politikoch bez cenzúry (teda žiadny hovNový Čas alebo SMEtisko), aké majú jedinečné a exkluzívne charakterové vlastnosti a čo dokážu spraviť hlavne pre seba, ale nie pre Vás občanov. Ak by som napísal, že sú to hyeny, urazil by som tieto zvieracie tvory. Taká zver sa ani nenarodila, ktorá by sa dala prirovnať tomu, čo dokážu títo bezcharakterní naškrobení gauneri s imunitou, ktorá im umožňuje beztrestne kradnúť a a devastovať SLOVENSKO. Dokonca sa dohodli s médiami, aby pána Pavlíka úplne ignorovali a nepísali o nom ani zmienku, ako keby ani neexistoval. Taký veľký majú strach z toho, aby sa ľudia nedozvedeli, že čo za hovädá bez chrbtovej kosti to sú, ako strašne ich klamú a ničia im životy. Pán Vladimír Pavlík je Signatár Charty 77, občiansky aktivista a bývalý redaktor zaniknutých Necenzurovaných novín...a hlavne je to skvelý človek...

Ďalšiu stránku, ktorú dávam do pozornosti, je o veľkom slovenskom mafiánovi, zločincovi a podvodníkovi, ktorý mal tú česť sa stať slovenským prezidentom. Tento bezcharakterný brav okrádal nie len Slovensko, ale aj jednu slovenskú rodinu, ktorú okradol o celoživotné úspory...viac sa dočítate, ak kliknete na tú sviňu na obrázku.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otázka: Čo si myslíte, koľko krát už bol 6 miliónový holocaust?
Nespočetne mnohokrát...

THE AMERICAN HEBREW 31. okt. 1919
Ukřižovávání Židů musí skončit!
Martin H. Glynn
(Bývalý guvernér státu New York)
Přes moře nás volá šest milionů žen a mužů o pomoc, a osm set tisíc malých dětí volá po chlebu.
Tyto děti, tito muži a ženy jsou naši spolučlenové lidského rodu s tímtéž právem na život,  jaké máme my, se stejnou citlivostí na zimní chlad, se stejným sklonem zemřít ve spárech  hladu. Uvnitř nich přebývají neomezené možnosti k rozvoji lidské rasy, které přirozeně přebývají  v šesti milionech lidských bytostí. Nemůžeme být jejich opatrovníky, ale měli bychom  být jejich pomocníky.
Tváří v tvář smrti, ve smrtelném zápasu s hladem, není místo pro bláznivé rozlišování víry a  fyzické rozlišování rasy. V této katastrofě, kdy vede krutý a neúprosný osud šest milionů lidských  bytostí do hrobu, by mohly jen nejidealističtější výzvy lidské povahy rozhoupat srdce a  pohnout rukou.
Šest milionů mužů a žen umírá z nedostatku životně důležitých prostředků; osm set tisíc  malých dětí volá po chlebu. A tento osud není důsledkem žádné jejich vlastní chyby, žádného  porušení lidských ani Božích zákonů; ale strašlivé tyranie války a fanatické touhy po židovské  krvi.
V tomto hrozivém holocaustu lidského života jsou zapomenuty delikátnosti filozofických  rozdílů, zapomenuty jsou odlišné historické interpretace; a rozhodnutí pomoci bezmocným,  poskytnout útočiště nemajícím domov, obléct nahé a nakrmit hladové se stává náboženstvím,  před jehož oltářem se může klanět muž každé rasy a žena každé víry může...
...v nás všech rukou Boží, a muži a ženy, kteří můžou, ale nebudou naslouchat pláči hladovějících,  kteří můžou, ale nebudou věnovat pozornost nářku umírajících; kteří můžou, ale vyhnou  se pomoci skupině těch, kteří sami zničili 77. divizi. Bylo jich tam 14 000 a v Argonne  Forest se zmocnili 54 německých zbraní. To ukazuje, že židovští hoši ze Spojených států bojovali u Argonne jako Jošua proti...atd. http://www.codoh.com/incon/incrucifix.html
                                      
   9. Januára 1938 The New York Times
               9 mesiacov pred Krištáľovou nocou, Židia tvrdia, celkom 6 miliónov európskych Židov.
   (Samozrejme obetí.)
              7 rokov pred koncom 2. svetovej vojny Židia tvrdia, 6 miliónov obetí.
         Link obrázku                     Archiv v NY Times

V polovici vojny (február 1943) vedeli v redakcii Reader's Digest, že bude zmasakrovaných v koncentračných táboroch 6 000 000 židov... že by to niekto naplánoval dopredu?? VIDEO
                                                     
Norimberský proces
Pár dní před odjezdem do Londýna, 11. června 1945, navštívil Jackson představitele FBI v New Yorku. Zde se setkal, možná trochu proti své vůli, s několika vlivnými židovskými organizacemi, které mu daly jasně najevo, že se chtějí na procesu podílet. V kanceláři, kterou poskytla FBI, se sešli tři přední židovští právníci, soudce Nathan Perlman, Dr. Jacob Robinson a Dr. Alexander Kohanski, aby se pokusili prosadit koalici reprezentující americkou židovskou obec. Začali tedy chvalozpěvy na Jacksonovou první zprávu prezidentovi, která nyní vyšla tiskem a o níž se vyjádřili jako o „dešti na vyprahlou židovskou poušť“. Zatímco ostatní hledali precedenty v sedmnáctém nebo osmnáctém století – lichotili mu – on se jej vzal ve „dvaadvacátém století“.
Tito židovští představitelé, kteří na něho udělali velký dojem svou inteligencí a erudicí, četli mezi řádky jeho zprávy, že bude nacistickou perzekuci Židů hodnotit jako zločin sám o sobě. Dr. Robinson mu podal kopii sevreské smlouvy Spojenců, v nichž stanovili tresty Turkům za zvěrstva proti Arménům v první světové válce. To by mohlo být dobrým precedentem. Navrhli také postavit před tribunál Alfreda Rosenberga za jeho činnost hlavního nacistického filozofa. Netoužíme po pomstě, přísahal Robinson, „a samozřejmě ani po kompenzaci svých ztrát“. Jak velké jsou tyto ztráty? Zeptal se Jackson ve snaze najít cifru, kterou by mohl použít v nadcházejícím procesu. „Šest milionů,“ odpověděl Robinson a dodal, že jde o Židy ze všech zemích okupovaných nacisty „od kanálu La Manche až po Stalingrad“. Jackson si ten den poznamenal:
„Zvláště mě zajímal zdroj a spolehlivost jeho odhadu, protože neznám žádné autentické údaje.“ Robinson řekl, že k němu dospěl extrapolací ze známých čísel o židovské populaci z roku 1929 a z nynějších odhadů počtu těch, kteří přežili. „Rozdíl tvoří patrně ti, kdo padli, a ti, kdo se skrývají,“ řekl. Když však uvážíme zmatky a tragédie v poválečné Evropě zničené bombami a vylidněné morem, nebyla to databáze, na níž by se mohl statistik spolehnout. Kdo je vůbec Žid? Kvůli této otázce si vzájemně šli po krku kartografové, etnografové, náboženští fanatici i politici. Takto však spatřila světlo světa cifra „6 milionů“ – neměnná jako ruiny Panteonu a obrovská a legendární jako kolos z ostrova Rhodos.
Delegace vyjádřila obavy, že Spojenci zvolí jednodušší cestu, že budou nacisty žalovat za menší zločiny a židovský problém odsunou do pozadí. Tito lidé si přáli rozsudek za perzekuci Židů, který, jak tvrdili, dosud všechny procesy proti nacistům obcházely. Žádali dokonce oddělený soud pro tyto zločiny, a pokud by to nebylo možné, požadovali právo mít svého člověka, „který by reprezentoval těch 6 milionů obětí“, v Jacksonově týmu.
Jackson předvídal problémy, které by z toho mohly vzejít, a nechtělo se mu do toho. U všech ostatních utlačovaných menšin to vyvolá stejnou reakci a budou požadovat své zástupce. Slíbil tedy jen, že o tom bude uvažovat, Když židovští reprezentanti viděli, že se jim prosadit svůj požadavek nepodaří, požádali jej alespoň, aby ve svém týmu jmenoval člověka, který bude mít na starost židovskou otázku.
Z knihy Norimberk-Poslední bitva od Davida Irvinga.

Je ich málo? Správne! Holokaustov nie je nikdy dosť! Preto si treba denne pripomínať každý jeden s cifrou 6.000.000: VSTUP

Dôležité videá ohľadom Holocaustu
Židovskej genocídy kresťanov

Príjemné čítanie a dostatok síl, ktoré Vám oslobodia myšlienky od zaužívaných a vnucovaných predchádzajúcich poznatkov, poprekrúcaných faktov a svedectiev...
Nie každý je však ochotný prijať pravdu...

"Každý má právo na slobodu presvedčenia a prejavu. Toto právo nepripúšťa, aby niekto trpel ujmou pre svoje presvedčenie a zahrňuje právo vykladať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky akýmikoľvek prostriedkami a bez ohľadu na hranice."
Článok 19 o všeobecnej deklarácií ľudských práv OSN zo dňa 20. 12. 1948.

"The search for the truth is the noblest occupation of man; its publication is a duty."
(Hľadanie pravdy je najušľachtilejšie zamestnanie človeka; jej uverejnenie je povinnosť.)
Germaine de Staël - Francúzsky autor (* 1766 - † 1817)
.
U.S.- Izrael Corporation
http://www.whoprofits.org

Defamation - Hanobenie Izraelský film od režiséra Yoava Shamira o židovskom antisemitizme, ADL, Izraeli, židovskej lobby v USA, izraelskej výchove školákov...atd.
  http://www.imdb.com/title/tt1377278

Ak chceš poznať vznik a udržiavanie antisemitizmu vo svete, tak tu sa to dozvieš.
Film aj s SK titulkami si pozrieš na internete, na tejto adrese: www.youtube.com/watch?v=knbn0Z9Ggc4
Priprav sa na dosť zaujímavý dokument...

 Kde je veľa vinníkov, netrestajú nikoho. Malé poklesky sa trestajú, veľké a ťažké zločiny sa veľa ráz odmeňujú. Keď mnohí trpia, málokto sa snaží o pomstu, lebo hromadné príkorie sa znáša trpezlivejšie, ako utrpenie jednotlivcov… Pozorujte konanie ľudí a uvidíte, že všetci, ktorí sa dostali k veľkému bohatstvu a k veľkej moci, dosiahli to násilím a podvodom. To, čo dosiahli, okrášľujú klamnými slovami, aby zakryli nepeknú tvár tohto prírastku. Verní a čestní ľudia ostávajú chudobní. Iba zradcovia a nebojácni lámu putá, iba zbojníci a podvodníci sa odpútajú od chudoby. Všetok ku šťastiu potrebný majetok, ktorý Boh a príroda rozhodili medzi ľudí, je skôr údelom lúpeží než usilovnosti a skôr špatnosti. Preto sa ľudia navzájom požierajú a preto je slabý vždy v nepráve. A do toho treba buchnúť, len čo sa naskytne príležitosť.
Niccolò di Bernardo dei Machiavelli (* 3. máj 1469, Florencia, Taliansko – † 21. jún 1527)
florentský úradník, historik a politický mysliteľ.


Knihy, ktoré si stiahnete, sú buď v SK alebo CZ jazyku, budú sem priebežne pridávané ďalšie, tak nezabudnite sem občas zase niekedy zablúdiť: momentálne je tu cca 119 stiahnuteľných kníh - článkov... posledná úprava stránky alebo upload bol dňa - 06. 11. 2012

Na otvorenie PDF dokumentu budete potrebovať ADOBE READER. Po stiahnutí, je ho treba samozrejme nainštalovať, užívatelia OS Linux (napr. UBUNTU) majú už PDF prehliadač predinštalovaný.

Všetky knihy a články sú voľne stiahnuteľné, bez obmedzení, slúžiace výhradne k Vášmu vzdelávaniu a k spoznávaniu zamlčovanej a zakazovanej pravdy tými, ktorí menia históriu aj súčasnosť vo svoj prospech...

FILM - Kto má na svedomí celosvetovú krízu?
I.O.U.S.A-svetová krize s cz dabingom - treba čakať asi 1500 sekúnd :(

Ďalšie dôležité filmové dokumenty online si môžete pozrieť na http://dokumentarni.tv
alebo
DOKUMENT 9/11 - Ako židovské TV médiá klamú ohľadom útokov na dvojičky 11. septembra a podrobná analýza nárazov lietadiel s SK titulkami.
KTO JE NAOZAJ ZA 9/11? - LINK V ANGLIČTINE

"Nikto nie je tak beznádejne zotročený ako tí, ktorí sa mylne domnievajú, že sú slobodní."
J. W. Goethe, (* 1749 - † 1832), Nemecký básnik, politik, mysliteľ...

"V slobodnej zemi môže každý človek premýšľať, o čom chce, hovoriť, o čom premýšľa."
Baruch de Spinoza (* 1632 – † 1677) Holandský filozof

"Strážiť je nutné len malé tajomstvá, veľké tajomstvá bude strážiť sama verejnosť tím, že im odmietne veriť."
Marshall McLuhan (* 1911 - † 1980) Kanadský teoretik, kritik a profesor anglickej literatúry 

"Keď sa ľudia boja vlády, to je tyrania.
  Keď sa vláda bojí ľudí, to je sloboda."
Thomas Jefferson (* 1743 – † 1826) tretí americký prezident (1801 – 1809), hlavný autor amerického prehlásenia nezávislosti (1776). 

"Demokratické zriadenie doplatí na to, že bude chcieť vyhovieť všetkým.
Chudobní budú chcieť časť majetku bohatých a demokracia im to .
Mladí budú chcieť práva starých, ženy budú chcieť práva mužov, a cudzinci budú chcieť práva občanov a demokracia im to .
Zločinci budú chcieť obsadiť verejné funkcie a demokracia im to umožní.
A zločinci demokraciu nakoniec ovládnu, pretože zločinci od prírody tiahnu po pozíciách moci, vznikne tyrania horšia, než dokáže najhoršia monarchia alebo oligarchia
."
Sókrates ( *469 pred Kr., Atény - 399 pred Kr., Atény)

"Kto ovláda prítomnosť, ovláda minulosť.
  Kto ovláda minulosť, ovláda budúcnosť."
 George Orwell (* 1903 - † 1950)

"Kedykoľvek počujem, že niekto zhadzuje zaujímavé tézy tým, že sa jedná len o "konšpiračné teórie", zvyčajne to znamená, že sa niekto dostal k pravde až príliš blízko."
 William Blum

* KNIHY - SVETOVÁ LITERATÚRA

 Michael Morris NEW
Co neSMÍTE VĚDET - DOWNLOAD

 Paul Anthony Taylor, Aleksandra Niedzwiecki, Matthias Rath a August Kowalczyk
Nacistické kořeny Bruselské €U - DOWNLOAD

 David Lane
Proroctví pyramidy - DOWNLOAD

 David Cole
46 otázek o plynových komorách - DOWNLOAD

 George Robert Elford
Ďábelská garda I - DOWNLOAD
Ďábelská garda II - DOWNLOAD
Ďábelská garda III - DOWNLOAD

 Hrabě de Gobineau
O nerovnosti lidských plemen - DOWNLOAD

 Robin de Ruiter
Skrytá moc za Svědky Jehovovými - DOWNLOAD

 Carlo Mattogno a Jürgen Graf
Treblinka - Vyhlazovací nebo tranzitní tábor? - DOWNLOAD

 Henry Ford
Mezinárodní žid - DOWNLOAD
2 časti + znalecký posudok v RAR archíve

 Andrew Carrington Hitchcock
Synagoga Satanova - DOWNLOAD

 Viktor Surovov
Všechno bylo jinak - DOWNLOAD
aneb Kdo začal druhou světovou válku?

 Beat Christian Bäschlin
POHLTÍ NÁS ISLÁM! - DOWNLOAD
Islámský útok na Evropu a evropští spolupachatelé této invaze

 Johannes Rothkranz
Maastrichtská dohoda, konečné řešení pro Evropu I a II - DOWNLOAD
(2 diely v jednom archíve - rozbaliť vo winrar alebo 7zip)

 Margrit Kennedy
Peniaze bez úrokov a inflácie - DOWNLOAD

 PhDr. Hellmut Schramm
Židovská rituální vražda - DOWNLOAD

 Erich Ludendorff
Eliminace zednářstva odhalením jeho tajemství - DOWNLOAD

 George Orwell
1984 - DOWNLOAD
Zvieracia farma - DOWNLOAD

 Leon Zilberstein a spol.
Co říkají židovské zdroje o nežidech - DOWNLOAD

 Norman G. Finkelstein
Holocaustový průmysl - DOWNLOAD

 David Duke - HomePage
Moje prebudenie - DOWNLOAD
Židovský rasizmus -DOWNLOAD

 Dr. Nidal Saleh
Kto je Nidal Saleh - DOWNLOAD
Prepis prednášky -DOWNLOAD
Proč se vraždí v Izraeli? - DOWNLOAD
Nedotknuteľní -DOWNLOAD

 Mark Weber
Mýtus o „mýdle z Židů“
Dedičstvo Rudolfa Hessa
Sionistická teroristická síť
Pohled na mocnou židovskou lobby
Simon Wiesenthal: Falešný "lovec nacistu"
Výzva židovsko-sionistických sil v éře globálního zápasu - Projev
Světově proslulá kniha pamětníka holocaustu odhalena jako podvod - DOWNLOAD
(všetky články v jednom samorozbalovateľnom archíve)

Povinné čítanie 1, pre každého revizionistu.
 Rudolf Germar
Rudolfova Správa (2001) - DOWNLOAD

Povinné čítanie 2, pre každého revizionistu.
 Fred A. Leuchter
Leuchterova zpráva (1988) - DOWNLOAD

Obžalovací řeči 1 - Svobodné zednářství a velezrada - DOWNLOAD
Obžalovací řeči 2 - Židé v zednářstvu a revoluci - DOWNLOAD

 Richard E. Harwood
Zemřelo skutečně šest milionu? - DOWNLOAD

 Claire Hoy & Victor Ostrovsky
Lstí a klamem - DOWNLOAD
Znepokojivý pohled do nitra Mosadu

 Dr. Ernst Boepple
Hrobaři Ruska - DOWNLOAD

 David IRVING - HomePage
Norimberk-Poslední bitva - DOWNLOAD
Upravená a opravená verzia knihy + doplnené fotografie!

 David Allen Rivera
Poslední varování: Dějiny Nového Světového řádu - DOWNLOAD

 Wolf Meyer Christian
Anglo-židovská aliance - DOWNLOAD

 John J. Mearsheimer & Stephen M. Walt
IZRAELSKÁ LOBBY A AMERICKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA - DOWNLOAD

CIA verbovala a cvičila džihádisty - DOWNLOAD

Čo sa stalo po príchode "osloboditeľov":
MASAKR V DACHAU - DOWNLOAD

 Frank Hills
USA v rukou Velkého brata - DOWNLOAD

 Izrael Shahak
Historie a náboženství židu - Tíha 3000 let předsudku, pokřitectví...  - DOWNLOAD

 Izrael Shamir
Izraelský antisionistický publicista. Narodil se 1947 v ruském Novosibirsku a 1969 přesídlil do Izraele. V r. 2004 přestoupil k pravoslavné církvi a byl pokřtěn arcibiskupem Theodosiem Hannou. - HOMEPAGE

 E. Cahill, S. J. profesor cirkevných dejín a sociálnej vedy Miltown Park, Dublin
Zákulisie - Slobodomurárstvo a protikresťanské hnutie - DOWNLOAD

 Athanasius Fern
Židovská morálka a mystérium krve - DOWNLOAD

 Robert Faurisson
3 pdf v zazipovanom samorozbal. archíve, od tohto francúzskeho revizionistu
Rozhovor pro Radio Islam
Mé revizionistické metody-Přednáška
Prominentní falešný svědek Elie Wiesel - DOWNLOAD
Problém plynových komôr  - DOWNLOAD

  Manfred Adler
Protikresťanská revoluce zednářstva - DOWNLOAD

 Robert Helebrandt
Kniežatá zloby (Protokoly siónskych mudrcov) - DOWNLOAD

 Adelgunde Mertensacker
Veden démony - Mohamed očima svých současníků - DOWNLOAD

 Jürgen Graf
Revizionismus Holocaustu a jeho politické důsledky a
Přednáška - Co se stalo se Židy, kteří byli deportováni do Osvětimi, ale nebyli v ní registrováni?
samorozbalovatelný archív - DOWNLOAD

 Jack Bernstein
Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli - DOWNLOAD

 Edgar J. Steele
Svatý holocaust - DOWNLOAD

 Prof. Dr. Aug. Rohling
Talmudský Žid - DOWNLOAD
(prefotená stará kniha cca r.1890)

 Luigi Villa
OSN - príprava na svetovú diktatúru - DOWNLOAD
(opravená a upravená verzia)

 Alfred M. Lilienthal
SIONISMUS - DOWNLOAD --- Odporúčam
(opravená a upravená verzia)
Židé nejsou rasa  - DOWNLOAD

 Grigorij BOSTUNIČ
Pravda o siónských protokolech (1921) - DOWNLOAD

OKO NAD PYRAMÍDOU- Svetovláda Slobodomurárov a Iluminátov - DOWNLOAD

 Helmut Finkenstädt
Ilumináti - DOWNLOAD

 Myron C. FAGAN
Ilumináti a Rada pro zahraniční vztahy - DOWNLOAD

  Texe Marrs
Project L.U.C.I.D - DOWNLOAD


* KNIHY - SLOVENSKO, SLOVENSKÝ ŠTÁT A ČESKO:

 Gabriel a Ladislav Hoffmanovci NEW
Katolícka cirkev a tragédia slovenských Židov v dokumentoch - DOWNLOAD

 Stanislav Motl
Kam zmizel zlatý poklad republiky - DOWNLOAD

 Petr Hájek
Smrt ve středu - DOWNLOAD

 Tom Nicholson
Gorila - DOWNLOAD

 Martin Herzán
Totalitní svetovláda - DOWNLOAD

 Konstantin W. Sakharow
Čestí legionáři na Sibiři - DOWNLOAD
(Zrada, lúpeže a drancovanie Ruského bohatstva v rokoch 1918-20 českými vojakmi
zo súhlasom českej vlády, na čele s Masarykom a Benešom)

 Roman Skružný
Vzkaz - DOWNLOAD
Pravda o lži - DOWNLOAD
(audio nahrávka hodnotící českou historii a česko-německé vztahy.
Autor byl za nahrávku v roce 2002 odsouzen na 3 roky odnětí svobody nepodmíněně.)

 Hanuš Richter
Talmud v nežidovském zrcadle - DOWNLOAD
(Praha 1942)

 Týdeník POLITIKA z r. 1991 zvláštní vydání - Odporúčam prečítať!!
T. G. Masaryk - DOWNLOAD
A. Hitler - DOWNLOAD
Pražský politický proces ve věci Týdeníku Politika - DOWNLOAD

 Andrej Hlinka
Zvukové záznamy MP3 - DOWNLOAD

 Josef Šíma
SJEDNOCOVÁNÍ EVROPY
O hledání evropské identity a zneužití myšlenky Evropy bez hranic - DOWNLOAD

 Ctibor Pokorný
Židovstvo na Slovensku - DOWNLOAD
(Prefotená kniha z r. 1940 v PDF)

 František Hrušovský
Obrázkové Slovenské dejiny - DOWNLOAD
(Matica Slovenská 1942)

 Albert Šimončič - Jozef Polčín
Jozef Tiso - DOWNLOAD
(Prefotená kniha z r. 1941 v PDF)

 Ján Litecký Šveda
Oko uragánu - DOWNLOAD

 Peter Sliacky
Dp. Rudolf Scheda - Obeť partizánskeho besnenia - DOWNLOAD

 Ľudovít Mutňanský
"Tu ríšsky vysielač Viedeň".. - DOWNLOAD
Boj vo svetovom éteri o slovenskú pravdu a budúcnosť.
(prefotená kniha z r. 1939 v PDF)

 František Šteffek
Slobodomurári - DOWNLOAD

 Peter B. Podolský
Slobodomurárstvo - nešťastie našej doby - DOWNLOAD

 Jozef Bílik - Záhorský
Protokoly sionských mudrcov (1939) - DOWNLOAD

 Pavel Šípoš
Diplomová práca
Organizácia a činnosť Hlinkovej Gardy v Tatranskej župe - DOWNLOAD

 Roman Kryštof
Způsoby obživy romských populací související s trestnou činností
(známé na území České republiky a Slovenska) - DOWNLOAD

 Jiří Novotný, František Polák
Tajné dejiny Jezuitu - DOWNLOAD

 Petr Mutinský
Historické koreny současného judaismu - DOWNLOAD

 Vladimír Krychtálek
Bolševici, Beneš a my - DOWNLOAD

 Karel Halbich
Genéza Sionizmu - DOWNLOAD

 Richard Král
Irvingovo vítězství - DOWNLOAD

 Jan Neruda
Pro strach židovský (1869) - DOWNLOAD

 R.M.Vlas
TALMUD zdroj nenávisti (1939) - DOWNLOAD

 Rudolf Seidl
OSVĚTIM fakta versus fikce - DOWNLOAD

 Gustáv Murín
Mafia v Bratislave 1989-99 - DOWNLOAD
Dekáda zločinu a trestu

Zpráva o rozkrádání českého národního majetku 90. letech 20. století - DOWNLOAD

Stále veríme tomu, že nám slobodu priniesli študenti?
 Miroslav Dolejší
Analýza 17. listopadu - DOWNLOAD

Aj keď už sme tam v riti, oplatí sa prečítať.
 Rastislav Schlosár
PREČO NIE DO EURÓPSKEJ ÚNIE?
alebo pravda o najväčšom podvode Európy -DOWNLOAD


* KNIHY - PRE VAŠE ZDRAVIE :


 T. Colin Campbell, Ph.D. 
 Thomas M. Campbell
Čínská studie - DOWNLOAD NEW
heslo: bugtom

 prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc
 prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
Doba jedová - DOWNLOAD
heslo: bugtom

 Kamil Jurkovič
Revoluce v léčení rakoviny - DOWNLOAD

 Ernst Gunter
Prirodzená strava - DOWNLOAD

 Věra Talandová
Sluneční živá strava - DOWNLOAD

 Robert Schindele
Schindeleho minerály - DOWNLOAD

 Ing. Jaroslav Kaspřík
Zvláštni spůsoby alternativní léčby - DOWNLOAD
(1991)

 Jim Humble
1. MMS Miracle Mineral Solution
Zázračný Minerální Doplněk pro 21. století - DOWNLOAD

 Jim Humble
2. Zásady používání zázračného minerálního roztoku MMS - DOWNLOAD

 Jim Humble NEW
3. MMS a CDS - Jednoduchá a učinná léčba nemocí - DOWNLOAD

 Peter Tuhársky
Vitamín C a megaskorbická liečba - DOWNLOAD
(novšie prepracované vydanie s doplnenými info)

 G. P. Malacho
Dokonalá očista tela - DOWNLOAD

 Dr. Norman Walker
Zdraví a salát - DOWNLOAD
Zeleninové šťavy - DOWNLOAD
Zářicí zdraví - DOWNLOAD
Omládněte - DOWNLOAD
Tlusté střevo bez zácpy - DOWNLOAD

 Kurt Tepperwein
Omladzujúce odkyselenie - DOWNLOAD

 Regina Nowack
Skorumpovaná medicína - DOWNLOAD

Tous Cobayes? - Sme len pokusné morčatá?
Francúzsky dokument so slovenskými titulkami o prvom dlhodobom testovaní GMO potravy, dopad na zdravie testovaných krýs a dôsledky katastrofy japonskej atómovej elektrárne na obyvateľstvo a okolie. Predstava, že vplyv GMO potravy nebol nikdy dôsledne preskúmaný a pritom sa už distribuuje do potravinového reťazca ľudí a zvierat, môže byť jednou z najhorších predstáv našej budúcnosti. Choroby, hlad, finančné otroctvo a samovraždy sú úzko spojené s pestovaním GMO plodín a využívaním atómových elektrární. - VIDEO

LIEČBA RAKOVINY ZVNÚTRA VON
Praktiky modernej medicíny v prístupe ku zdraviu pacienta pri liečbe rakoviny, ktoré sú rovnaké aj v prípade očkovania, klamstva a podvody farmakomafie, to všetko si môžete pozrieť v 2 hodinovom dokumente od Mike Andersona - Healing Cancer From Inside Out, v pôvodnom znení, ale s CZ titulkami. - VIDEO

Seeds Of Death - Semená smrti
„Tento film odhaľuje riziká geneticky modifikovanej potravy a prezentuje vodcov z radov vedcov, lekárov, profesorov, zástupcov a aktivistov. Uvidíte korupciu okolo geneticky modifikovaných organizmov (GMO) a podvody páchané voči svetu". - VIDEOKupuješ si balenú vodu v PET flašiach v supermarketoch? Chutí ti? Mysliš si, že je lepšia ako voda z verejnej siete? Nevadí ti, že je možno až 1000x drahšia, ako voda z vodovodu? Ak si podľahol reklame na balenú vodu, tak si pozri tento - dokument - o vode s titulkami. Myslím, že si už balenú vodu nekúpiš...

* KNIHY A VIDEA O OČKOVANÍ
 Treba si uvedomiť, čo vlastne je očkovanie, či znížilo choroby a komu slúži predaj vakcín.
Očkovanie je neprirodzený zásah do imunity organizmu, teoretické navodenie imunity, ktoré vám zabije vlastnú imunitu a budete trpieť väčším počtom chorôb, poprípade budete mať závažnú reakciu po očkovaní. Ako je to so znížením chorob? Choroby ustupovali dávno pred začatím očkovania... LINK
Toto vám ale lekári nepovedia.
Ak sa necháte zaočkovať a budete mať závažné komplikácie, ochrniete, dostanete cukrovku alebo nebodaj umriete Vy alebo Vaše dieťatko, všetci doktori dajú ruky od toho preč a jednu jedinú vetu budú omieľať do zblbnutia: Nie je preukázaná príčinná súvislosť, vakcíny sú neškodné.
Dokonca aj poprú také vedľajšie účinky, ktoré napíše výrobca do príbalového letáku. Oni proste odmietajú takú vec, že by vakcíny mohli vážne poškodiť Vaše zdravie alebo zdravie Vášho dieťaťa, oni uznajú maximálne tak horúčku a začervenanie v mieste vpichu.
Vaše vážne poškodené dieťa Vám nikto neodškodní a nechajú Vám ho na krku, starajte sa.
Vakcíny predávajú súkromné farmaceutické spoločnosti, ktoré pretlačili do parlamentov povinné očkovania v niektorých krajinách, aj keď mnoho výskumov poukazuje na to, že očkovanie nechráni a dokonca očkovaní jedinci sú na tom horšie ako neočkovaní... LINK

Dôkladne si preštudujte doleuvedené knihy a tieto stránky:
a túto prednášku Dr. Johanna Loibnera - Pôvod a história očkovania (s titulkami)
A slobodne sa rozhodnite, či si necháte dobrovoľne poškodiť svoje dieťa alebo to risknete, že toxický koktail podaný vo vakcíne, teoreticky zachráni život Vášmu dieťaťu a neublíži mu...

"Belief in immunization is a form of delusional insanity." 
(Viera v imunizáciu [vakcinačnú] je forma bludného šialenstva)
Dr. Herbert Shelton, USA 

Zbierka otitulkovaných videí ohľadom očkovania a praktík farmaceutického businessu, doporučujem pozrieť!     http://www.auria.sk/blog/

 Alexander Kotek
Očkovanie v otázkach a odpovediach pre premýšľajúcich rodičov - DOWNLOAD NEW

 Татьяна Обуханыч - Tatiana Obuchanič
Vaccine Illusion SK - DOWNLOAD NEW

 Neil Z. Miller
Co možná nevíte o očkování - DOWNLOAD
(dôležité informácie pre každého, kto chce viac dozvedieť o tomto gigantickom podvode páchanom hlavne na deťoch farmaceutickou mafiou)

 John Virapen
Nežiadúci účinok: SMRŤ - DOWNLOAD

 Randall Neustaedter OMD, LAc, CCH - HOMEPAGE
Problémy s očkovaním - DOWNLOAD
Kniha je už v PDF, aj s doplnenými aktuálnymi informáciami

 Martin Hirte
Očkování pro a proti - DOWNLOAD

 Beatrix Ullrich
Jak se dělá pandemie - DOWNLOAD

 Dr. med Gerhard Buchwald
Očkování - obchod se strachem - DOWNLOAD

Ak máte vo svojej zbierke nejakú knižku, ktorú tu ešte nemám, poprípade máte problémy so sťahovaním súboru alebo link je nefunkčný, neváhajte ma kontaktovať... bug.tom (kyslá ryba) pobox.sk
Kto nevie, čo je kyslá ryba - :o)


*KNIŽKY V ANGLIČTINE - ENGLISH BOOKS:

 Jeffrey M Smith
Seeds of Deception - Exposing Lies About Safety of Genetically Engineered Foods - DOWNLOAD

 David R. Francis (U.S. ambassador)
Russia from the American embassy 1916-1918 - DOWNLOAD

A COLLECTION OF REPORTS ON BOLSHEVISM IN RUSSIA (1919) - DOWNLOAD 

A nazi travels to Palestine - DOWNLOAD Dr. Hermann Greife
Slave labour in Soviet Russia - DOWNLOAD
(židmi spravované koncentračné tábory v Rusku po zavraždení cára a jeho rodiny židmi)

 Christoper Jon Bjerknes
The Jewish Genocide of Armenian Christians - DOWNLOAD
(Kto naozaj spáchal túto genocídu?)

Knihy, ktoré nenájdete tu, najdete na: